Medlemskontigent 2024
kr 1000,- Fastsatt av årsmøtet 2021. Kontigenten skal betalast av alle enten dei har båtplass eller ikkje.

Havneavgift 2024
kr 2000,- Fastsett av årsmøtet 2024. Havneavgifta skal betalast av alle medlemmar som òg eig båtplass i  havna.

Straumforbruk
Nokre medlemmar benyttar seg av straum utover småforbruk til verktøy eller lading av batteri, f.eks til varme i båten, frostvakt, lensepumpe, avfukting eller liknande. Nokre har eget straumuttak på brygge med målar, andre benyttar seg av skjøteledning inn til moloen og les av forbruket sitt på eigen målar i båten. Styret har fastsatt prisen til kr. 1,- pr kWh.

Del denne siden