Årsmøtereferat Sandane Småbåtlag 2019

12 medlemer møtte på årsmøte 2.mars 2020. Både årsmelding, rekneskap og budsjett blei samrøystes vedteke. Det sitjande styret held fram, men Vidar Solheim kom inn som varamedlem, og Frode Denk blei va

Del denne siden