Innkalling og sakliste Årsmøte Sandane småbåtlag 2020

Innkalling Årsmøte 2020

09.02.2021 / Bjørn Inge Solheim

Det blir årsmøte i Sandane småbåtlag måndag 8.mars 2021 kl. 2000 i GU-salen på Gloppen Ungdomsskule.

Saker som medlemer ynskjer å ta opp på årsmøtet, må kome styret i hende seinast 22.feb.

-styret-

Del denne siden