Styret i Sandane Småbåtlag 2018-2019

                       Namn                          Telefon        e-post

Styreleiar:       Ernfred Øygard           95102887   Ernfred.oygard@linja.no

Havnesjef:      Lars Johan Sivertsen  48144328   lars.johan.sivertsen@gmail.com

Sekretær:       Per Inge Hole              90865202   per.inge.hole@gmail.com

Kasserar:        Frode Denk                91531042    frode.denk@enivest.net

Styremedlem: Jon Ingar Sørebø       91845536    jon.ingar.sorebo@enivest.net

Del denne siden