Ledige båtplassar

6.Juli 2022. Av Lars Johan Sivertsen 

Sandane småbåtlag har fleire plassar til salgs!

Dersom du er interessert, kontakt hamensjef Lars Johan Sivertsen tlf 481 44 328 eller send e-post til sandanesmabatlag@gmail.com 

Brygge

Breidde cm

Lengde

Pris

A:

170 cm lysopning

5 meter

49 814,-

250 cm lysopning

5 meter

56 214,-

271,5 cm lysopning

5 meter

57 934,-

347 cm lysopning

8 meter

88 994,-

B:

350 cm lysopning

8 meter

70 910,-

320 cm lysopning

6 meter

66 454,-

E:

550 cm center center

10 meter

91 169,-

Endring: Båtlaget skal selje båtplassar sjølv

09.02.2021  Bjørn Inge Solheim

Vi viser til info om prosedyrar angåande sal av båtplass som har lege på heimesida sidan 7.april 2020. Dette ordninga var midlertidig, og vi går no tilbake til opprinnleg ordning der alt sal av båtplass skjer gjennom båtlaget.

Det betyr at båtlaget har forkjøpsrett til båtplassen i dei seks første månadane etter at salet er gjort kjend. Etter 6 månader kan plasseigaren selje fritt.

Viser til §15 i vedtektene