Signert årsmøtereferat SSL 2018

Jan Petter Vereide har vore med i stryet i seks år. Dei siste åra som leiar. No overtek Bjørn Inge Solheim (t.h.)
Foto: Jan Nik Hansen

Måndag 16.april var det avhelde Årsmøte i småbåtlaget. Det møtte rundt 20 medlemer i lokala til Frydenbø.

Av viktige saker nemner vi

  • Medlemer som ikkje deltek på minimum 5 timar dugnad, må betale kr. 1000,-.
  • Båtar som skal ligge i hamna over vinteren, kan ikkje ha ei lengd på meir enn 20%  lengre enn utriggaren. Det er båtfabrikantens opplysnignar som gjeld.
  • Referatet lastar du ned ved å trykke på lenkja over biletet

Elles blei det sjølvsagt vald nytt styre

 

Gamle styre:

Nytt styre

Styreleiar

Sekretær

Kasserar

Hamnesjef

Styremedlem

Jan Petter Vereide

Thomas Falch Eide

Sven Tideman Rylandsholm

Jon Ingar Sørebø

Anders Gloppestad

Bjørn Inge Solheim

Jan Nik Hansen

Ola Bolstad

Anders Gloppestad

Jon Ingar Sørebø

 

 

 

Vara

Vara

Bjarte Holvik

Roger Johnny Storøy

Rune Nordvik

Roger Johnny Storøy