Bilder av forankring brygge E

Her er bilder som Helge Apalset tok då han inspiserte fortøyningane på brygge E. Tau og kjetting såg bra ut, men ilene på sørsida av brygga bar preg av å ha blitt drege litt innover. Det trengs nok ei justeringa av denne brygga i år.

Vi takkar Helge for hjelpa :)

Styret.