Styret i Sandane Småbåtlag 2018-2019

Styreleiar:       Bjørn Inge Solheim    47453493    bjorn.inge.solheim@gmail.com 
Havnesjef:      Anders Gloppestad    97721664    anders.gloppestad@enivest.net
Sekretær:       Jan Nik.Hansen          41426679    jan.nik.hansen@enivest.net
Kasserar:       Ola Bolstad                 48237540    ola.arne.bolstad@gmail.com
Styremedlem: Jon Ingar Sørebø       91845536    jon.sorebo@enivest.net