Styret i Sandane Småbåtlag 2018-2019

                       Namn                          Telefon        e-post

Styreleiar:       Bjørn Inge Solheim    47453493    bjorn.inge.solheim@gmail.com 

Havnesjef:      Lars Johan Sivertsen  94036431   lars.johan.sivertsen@gmail.com
Sekretær:       Jan Nik.Hansen          41426679    jan.nik.hansen@enivest.net
Kasserar:        Ola Bolstad                48237540    ola.arne.bolstad@gmail.com
Styremedlem: Jon Ingar Sørebø       91845536    jon.sorebo@enivest.net