Medlemskontigent 2016
kr 750,- Fastsatt av årsmøtet uendra frå 2015. Kontigenten skal betalast av alle enten dei har båtplass eller ikkje.

Havneavgift 2018
kr 1750,- Fastsett av årsmøtet og er endra frå 2018. Havneavgifta skal betalast av alle medlemmar som òg eig båtplass i  havna.

Straumforbruk
Nokre medlemmar benyttar seg av straum utover småforbruk til verktøy eller lading av batteri, f.eks til varme i båten, frostvakt, lensepumpe, avfukting eller liknande. Nokre har eget straumuttak på brygge med målar, andre benyttar seg av skjøteledning inn til moloen og les av forbruket sitt på eigen målar i båten. Styret har fastsatt prisen til kr. 1,- pr kWh.