Bryggesjefar

 
 
 
Følgjande 5 personer har seg verva som bryggesjefar, ein for kvar av dei 5 bryggene  i Sandane Småbåthavn. Brygge E er den nye brygga på austsida mot Sandane sentrum. Brygge A er lengst aust og D i vest i den eldste havna. 

Bryggesjef:
 
 

Brygge A : Bjarte Holvik                906 18 350

Brygge B : Kjell Rune Vik               982 61 270

Brygge C: Sjur Gimmestad             414 12 521

Brygge D:  Steve Johansen             970 34 390

Brygge E : Roger Storøy                 913 34 084
 
Oppgåvene til kvar enkelt bryggesjef er:

 

  • Påsjå at alle har forskriftsmessige fortøyningar.
  • Ansvarleg for å sjekke forankring/fester, kjettingar etc.
  • Ansvarleg for dugnad for den enkelte brygge.
  • Sjå til at alle fellesfunksjonar virker tilfredstillande.
  • Sjå til at medlemmer som fritt kan nytte felles-straum for sporadisk bruk til verktøy, arbeidslys, m.v. og for batteriladar inntil 75 W, ikkje misbrukar dette. Dersom medlemmer skal bruke strøm utover dette skal det avtalast med hamnesjef. KUN medlemmar kan bruke straum !
  • Oversikt over festeanordningar på dei forskjellige brygger.
  • At kvar enkelt medlem held brygga ryddig.
  • Dersom her er ting å rapportere, gje melding til bryggesjef, ”husk vi er alle i same båt”.

 

Medlemmer plikter å holde seg løpande orientert om meldingar på oppslagstavle og følgje pålegg frå styret og hamnesjefen. 
Skader og feil på anlegget, eller brot på havnereglane skal meldast til havnesjefen.

 

 

Brot på reglene kan medføre tap av rettigheitar i laget. 

 

Brygge C

Straum

Havna er pr. i dag ferdig utbygd når det gjeld straumpunkt. Det er mulig å få kjøpt egen landstraum for dei som ønsker det.  
 
Styret