Ledige båtplassar

19.mai 2021. Av Bjørn Inge Solheim / Oppdatert 28.09.2021

Sandane småbåtlag har selt fleire plassar denne våren/sommaren. Plassane nedanfor er framleis ledige. Sjå bilete nedanfor for plassering.

Kontakt styreleiar Bjørn Inge Solheim 474 53 493 eller hamensjef Lars Johan Sivertsen        tlf 940 36 431. Eller send e-post til sandanesmabatlag@gmail.com 

Brygge

Breidde cm

Lengde

Pris

A:

170 cm lysopning

5 meter

49 814,-

250 cm lysopning

5 meter

56 214,-

B

350 cm lysopning

8 meter

   70 910,-

C:

Fullt

D:

Fullt

E:

550 cm center center

10 meter

91 169,-


Ta kontakt med leiar Bjørn Inge Solheim

sandanesmabatlag@gmail.com /474 53 493

Endring: Båtlaget skal selje båtplassar sjølv

09.02.2021  Bjørn Inge Solheim

Vi viser til info om prosedyrar angåande sal av båtplass som har lege på heimesida sidan 7.april 2020. Dette ordninga var midlertidig, og vi går no tilbake til opprinnleg ordning der alt sal av båtplass skjer gjennom båtlaget.

Det betyr at båtlaget har forkjøpsrett til båtplassen i dei seks første månadane etter at salet er gjort kjend. Etter 6 månader kan plasseigaren selje fritt.

Viser til §15 i vedtektene