Referat Årsmøte 2019

Referat Årsmøte 2019 finn du her


 

Innkalling til årsmøte

Årsmøte

Tysdag 26. februar 2019 kl. 1900 på Frydenbø Bilsenter

Vanlege årsmøtesaker

Matøkt

Saker må meldast skriftleg inn til  styret seinast 12.februar

 

- Styret -


 

 

Årsmøte 2018

Nyheiter frå Årsmøte 2018 finn du her

 


 

Ekstrordinært årsmøte

Onsdag 18. oktober k.20.00 i kantina på Volvo. Sak: Låneopptak i samband med renovering av Brygge E.

-Styret-


 

 

Referat Årsmøte 2016

Referat frå årsmøte 2016 ligger under fana "oppslagstavle" til venstre i menyen.

Drivstoff sommar 2017

Statoil øyrane har no kjøpt ei bensinkanne/tralle på 200 liter med elektrisk pumpe som kan lånast i butikken si åpningstid og til deira brygge.

Burde vere fint for dei med faste tankar og store bensinmotorar.

 

Prisen for diesel hos han vil vere 9.98 - på pumpa på deira brygge i sommar.

 

Dei vil også oppgradere stigen på brygga si.

 

Mvh

Jan P

Vår 2017

Tjelden er observert og våren er rett om hjørnet! Vi i styret håper du vil engasjere deg i både dugnader og årsmøtet som blir avholdt 29.mars.

 

Vi gleder oss til en ny sesong!

Siste nytt!

Styret minner om årsmøte 2017!

Årsmøte er i kantina på Frydenbø/Trucknor i 2.etg. onsdag 29.mars.kl. 20.00

Saker til årsmøte kan sendast på mail til jan.petter.vereide@securitas.no

Årsmelding og reknskap vil bli tilgjengelig på våre nettsider torsdag 16.mars.

Sjå oppslagstavle!

PS! Grunna begrensinger på heimesida er ikkje årsrekneskap for 2016 lagt ut her. Send en mail til thomas@intempo.no om du vil ha tilsendt dette pr. mail.


Vel møtt!

 

 

 Båtopptak 2015

Då er det avtalt felles båtopptak førstkomande laurdag den 17.10  kl 10:00   

Det er flo kl 14:00 så det er mogeleg at dei store båtane må takast sist opp.

Styret oppfordrar alle til å ha fokus på sikkerheit når båtane blir heisa på land, og at båtane blir sikra tilstrekkeleg med tanke på veir og vind.

Det kan bli aktuelt å sette båtane med større avstand til slaktehuset enn det vi har gjort tidligare. Det kjem vi tilbake til seinast laurdag før opptaket.

Vel møtt! 

Dugnad

Det vert herved innkalla til dugnad på båthamna Torsdag 23.April kl 18:00.

Det skal ryddast opp etter vinteren i heile havna, krybber skal ryddast vekk og bryggeansvarlige skal sette opp ein vedlikeholdsplan for sesongen.

Ta gjerne med høveleg utstyr som spade, grafse, trillebår.

Vel møtt!

Sjøsetting utsatt!

På grunn av mangel på kran, er sjøsettinga utsett til Tirsdag 21. April frå kl 15:00

Båtutsett vår 2015

Planlagt båtutsett blir lørdag 18 april fra kl 10.00 !

Årsmøte 2014

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Sandane Småbåtlag på VOLVO kantina (inngang Frydenbø)  torsdag 26 mars kl 20.00

 
Sakliste:
Årsmelding 2014
Revidert rekneskap 2014
Budsjett 2015
Årskontigent 2015
Hamneavgift 2015
Val
Innkomne forslag
Orientering om båthall-prosjektet
 
Dersom medlemmer har saker ein ønskjer å få handsama på årsmøtet, så må desse vere styret i hende innen torsdag 19 mars.

Stor fjære

Det var ekstremt stor fjære i dag som dette bildet viser, sendt inn av Steve Johansen. Smart å sjekke om hekkaggregatet ditt går klar av botnen slike dager !

Dugnad brygge E

Lørdag 21 mars var det dugnad på brygge E  med utlegg av utriggarar. Med stødig kranføring av Ove Hammersland og flinke folk både på flåte og brygge, gikk alt etter planen. Det var mot normalt nydelig vær ;)

Hallprosjektet

Siste nytt hallprosjektet.

Slaktehuset  er no tømt for det meste av innhold. Prosjektgruppa jobbar litt I kulissane med forprosjekt samt dialog med entreprenørar ang kostnad med riving av huset.

Det er no innkalla til møte med kommunen ang. reguleringsplan for småbåthavna.
I dette møte skal det avklarast korleis området skal regulerast med tanke på båtlaget og museet.
Representanter frå administrasjonen, politisk representant, museet og gruppeleiar i båtlaget stiller.
Etter dette møtet håpar vi å komme eit skritt lenger i prosessen

Har lagt ved ein veldig interessant link til Elnesvågen småbåtlag, som nettopp har vore gjennom den prosessen som vi no jobbar med.
Vi vil ta kontakt med Elnesvågen for å få litt av dei erfaringane dei fekk i prosjektet.
Dette båtlaget har 120 medlemmar. Altså det same som Sandane Småbåtlag.

Kan Møringane få det til, så skal i alle fall vi klare det 🙂


Sjekk ut denne:

http://esbf.no/index.php?page=start
       

BÅTOPPTAK LAURDAG 25.10.2014


Etter ein fantastisk sommar, kanskje den beste i manns minne er tida igjen komen for å sette på land båtane.

Laurdag den 25 Oktober kl 08:30 står krana klar.

Det er no Øystein Sivertsen som tek seg av organiseringa av land og sjøsetting. Noko som styret set stor pris på :) 

Vi minner alle om å være forsiktige både denne dagen og ved klargjering til vinteropplag! Det er mange tonn båt som skal løftast og sikrast!! Vi høyrer om ulykker rundt om i landet frå tid til anna. 

Vi har ikkje ein einaste medlem å avsjå!!!

Lykke til.

Leiaren.
 


 
 

 


Velkommen til hjemmesiden vår

Informasjon om Statoil Sandane

Frå og med Mandag 9. Juni endrar Statoil sine opningstider.
Butikken stenger då kl 18:00 kvar dag. Inn til vidare må tanking av båtar skje i opningstida slik som før
Det blir jobba med å få på plass kortautomat på pumpa nede på kaia, så på sikt håpar vi at det blir mogeleg å tanke døgnet rundt.

For dei som tankar bensin har stasjonen kjøpt inn ein 50 liter tank på hjul som dei lånar ut. Denne blir oppbevart innandørs, slik at også denne vil være tilgjengeleg bare i opningstida.


Pinsetur 2014

Etter ein svært vellykka Pinsetur i fjor, prøvar vi oss på å legge  avgårde i år også. Årets tur blir uten "værgaranti" då fallhøgda i værste fall kan bli stor 🙂  Vi planlegg å reise til Kalvåg.

Komiteen vil prøve å lage til litt aktivitet for store og små.
Fiskekonkurranse, Båtquiz e.l.

I fjor var vi totalt 12 båtar i konvoien. Kanskje blir vi fleire i år?

For dei som ikkje har hatt saltvatn under kjølen på ei stund, utan å nevne navn 😀 så kan vi opplyse om at vi legg bak oss ca 45 Nm på turen ut fjorden. 
Avreise blir gjerne fredag etter arbeidstid.. eller når båten er lasta og klar.

Vi gledar oss til ei fin og sosial helg.  Og oppmodar alle medlemmar til å invitere "ikkjemedlemmar" med på turen. Så tek vi gjerne ein vervekampanje i same slengen 🙂

Turkomiteen

TV 2 Kjem til Sandane

Mandag 19. Mai kjem Arne Hjeltnes og TV 2 til Sandane med helikopter. Det blir filming frå lufta og tidspunktet på dagen er mellom 14:30 og 15:30  Dersom været er bra, oppmodar båtlaget alle som har anledning til å løyse båten og være med på å gjere Gloppefjorden levande. 

Opptaka blir vist på TV dagen etter.  

Styret.

Dugnad 10.04

No er utliggarar på brygge E montert, straum og vatn er på plass. Godt oppmøte i heilt normalt "utligger-utleggingsveir" gjorde at jobben gjekk raskt og greit :)

I morgon 12.04 fyller vi opp kaia med nypussa båtar :)

Ynskjer alle medlemmane ein god båtsesong.

Velkommen til hjemmesiden vår

Sjøsetting 2014

Det blir sjøsetting Laurdag 12.April
Vi startar kl 08:00
Flo kl 10:00Styret

Velkommen til hjemmesiden vår

No har vi fått kobla til vatn igjen på veggen ved lagerbua.

 Vatn til slippen og kaiene i moloen kjem i løpet av dei første dagane. Der er no ny vanntilførsel frå ein kum ovanfor pumpehuset.
Der ligg også hovedkrana for båthamna.

Havnesjefen.
Her vil du finne informasjon om Sandane Småbåtlag. All aktivitet i laget vil bli annonsert på sidene. 
Har du noko på hjartet, ta kontakt eller skriv di meining på sida.

Under fana "fotoalbum" kan du legge ut bilder og tekst fra båtturar, skrive om ein fin opplevelse på sjøen eller spesielt flotte hamner som du har besøkt. Med andre ord alt som har med livet på sjøen å gjere.
 

Du kan sende bilder og tekst til janaslerustoen@hotmail.com så blir det lagt ut. Dersom du kjem til å bruke sida av og til,kan du kontakte styreleiar eller havnesjef og få passord til å sjølv gå inn på sida legge inn.

 

Har du en ledig båtplass som andre kan leige?


Styret får mange henvendelsar om utleige av båtplassar. Derfor ynskjer vi å komme i kontakt med dei medlemmane i laget som vil leige ut sin plass for ein periode eller sesong.
Vi håpar dette kan forenkle formidling av plassar mellom dei som vil leige ut og dei som ynskjer å leige. Ta derfor kontakt med styret om du har plass til disposisjon. 
Pinsetur 2013

Referat og bilder under fotoalbum.